02-01-16

De grote noveen 5

de grote noveen, Montfort, Banneux, Oostakker, Mgr. Van LooyBeste,

Wij bezorgen jullie de tekst van de Brandende Bede voor de maand januari 2016 met de nummers 22 tot 25. Daarnaast ontvangen jullie ook achtergrondinformatie bij deze tekst.

Wij zijn blij dat u met ons meebidt. Moge 2016 voor ons allen een mooi en een genadevol jaar zijn.

Onze gebedsnoveen op 12 augustus in Banneux gestart, zal daags na Hemelvaart op 6 mei in het mooie heiligdom van Oostakker (bij Gent) worden afgesloten. Het programma en reisinformatie zal tijdig worden doorgegeven. Vaststaat dat Mgr. Van Looy in de Eucharistieviering zal voorgaan.

Redenen voor de keuze van de plaats en van de dag: het belangrijke Maria-heiligdom en de tijd dat de leerlingen zich in het Cenakel terugtrokken, vurig en eensgezind biddend samen met Maria. 

  • Tekst: De Brandende Bede 22 tot en met 25 - klik hier
  • Tekst met achtergrondinformatie - klik hier

La grande neuvaine 5

La grande neuvaine 5, Montfort, Banneux, Oostakker, Sainte ViergeCher(e) ‘associé(e)’,

Voici l’extrait de la Prière Embrasée pour le mois de janvier 2016 (les numéros 22 à 25) avec en plus la feuille explicative.

Nous sommes heureux d’être unis et assidus à la prière. Que 2016 année soit une année riche en grâces.

Notre grande neuvaine a commencé le 12 août à Banneux et sera clôturée le 6 mai à Oostakker. Le programme et les moyens de transport vous seront communiqués le mois prochain. On nous a déjà communiqué qu’un autocar est prévu depuis Wavre et Bruxelles.

Les raisons du choix du lieu et de la date:  à Oostakker (près de Gand) se trouve la ‘Grotte de Lourdes’ la plus renommée de Belgique avec une belle présence de la Sainte Vierge ; puis le 6 mai cette année (à l’occasion du grand WE de l’Ascension) réfère au jour où les disciples se sont retirés avec Marie au Cénacle. Ce sera une belle journée avec Marie. Dès aujourd’hui marquez la date. 

24-06-15

15. In het geloof en de liefde van Maria, de eerste missionaris. Dans la foi et l'amour de Marie, première missionaire.

logo Montfort.jpgKleine retraite 15

In het geloof en de liefde van Maria, de eerste missionaris

De vreugde - nr 14 NL.pdf

Petite retraite 15

         Dans la foi et l'amour de Marie, première missionaire.

La joie - n° 15 FR.pdf

20:45 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleine retraite 15, petite retraite 15 |  Facebook |

02-06-15

14. Christus gaat met ons mee en vormt ons om tot missionaris. Le Christ marche avec nous et nous transforme en missionaires

petite retraite 14,kleine retraite 14Kleine retraite 14

Christus gaat met ons mee en vormt ons om tot missionaris

De vreugde - nr 14 NL.pdf

Petite retraite 14

         Le Christ marche avec nous et nous transforme en missionnaires

La joie - n°14 FR.pdf

20:33 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: petite retraite 14, kleine retraite 14 |  Facebook |

28-12-14

9. Bescheiden en talrijke zendingswegen - Humbles et nombreux chemins de la mission

logo Montfort.jpgKleine retraite 9

Bescheiden en talrijke zendingswegen

De vreugde - nr 9 NL.pdf

Petite retraite 9

Humbles et nombreux chemins de la mission

La joie - n°9 FR.pdf

20:53 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: petite retraite, kleine retraite, montfort |  Facebook |

26-04-14

Kleine meditatie 10 - petite méditation 10

grafmontfort 001.jpg

 

Kleine meditatie: Grafschrift van de H. Montfort - klik hier

Petite méditation: Epigraphe sur la tombe - clickez ici

18:09 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kleine meditatie 9 - petite méditation 9

Montfort et Blain 001.jpg

 

 

Kleine meditatie: Dialoog van Montfort met kanunnik Blain

klik hier

 

Petite méditation: Dialogue entre Montfort et Blain

clickez ici

 

20-04-14

Kleine meditatie 8 - petite méditation 8

RISL2013B 006.JPG

 

Kleine meditatie: Brief 26 van Louis Marie Grignion de Montfort - klik hier

Petite méditation: Lettre 26 de Montfort - clickez ici

15:10 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-14

Kleine meditatie 7 - Petite méditation 7

oratoire Marie Louise.jpgKleine meditatie 'Het hart van Marie Louise

klik hier

 

Petite méditation 'L'Oratoire du coeur de Marie Louise

clickez ici

20:49 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marie louise trichet, saint-laurent-sur-sèvre |  Facebook |

12-01-14

Kleine meditatie 5 - Petite méditation 5

RISL2013C 034.JPG

 

Kleine meditatie uit 'De Ware Godsvrucht' 34 - 36. Klik hier

 

Petite méditation de 'La Vraie Dévotion' 34 - 36.  Clickez ici

10:15 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ware godsvrucht, vraie dévotion |  Facebook |

07-12-13

Kleine meditatie 4 - Petite méditation 4

levensboom chagall.JPG


Kleine meditatie uit 'Het Mariageheim' - nr. 70 - 78 - Klik hier

 

Petite méditation: 'Le Secret de Marie' - n° 70 - 78 - Clickez ici

01-12-13

Kleine meditatie 3 - Petite méditation 3

berg.jpg
Kleine meditatie uit 'De Brandende Bede' nr 25 - klik hier

Petite méditation 'Prière Embrasée' n° 25 - clickez ici

14:42 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, prière embrasée, brandende bede |  Facebook |

23-11-13

Kleine meditatie 2 - Petite méditation 2

prière madore6.jpg


Kleine meditatie uit 'Het Mariageheim' nrs. 55 en 56 -
klik hier


Petite méditation 'Le Secret de Marie' n° 55 et 56 - clickez ici

21:53 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-11-13

Kleine meditatie 1 - Petite méditation 1

beeldje Montfortsurmeu.jpg


Kleine meditatie uit 'Oeuvres Complètes' blz. 406 - klik hier

 

Petite meditation 'Oeuvres Complètes' page 406 - clickez ici

21:42 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-08-13

La Séguinière

la séguinière,cholet,montfort,père de montfort,onze lieve vrouw van eindeloos geduld,notre dame de toute patienceMontfort en La Séguinière


Een Nederlandstalige uitleg over Onze-Lieve-Vrouw van Eindeloos Geduld

en de missie die Montfort preekte in het dorp La Séguinière. 

Klik hier

 

 Montfort et La Séguinière

la séguinière,cholet,montfort,père de montfort,onze lieve vrouw van eindeloos geduld,notre dame de toute patience


Une explication sur Notre Dame de Toute Patience 

et la mission que le Père de Montfort a fait dans la paroisse de La Séguinière.

Clickez ici

27-04-13

Catechese in de school bij Maria - Catéchèse à l'école de Marie

Catechese in de school bij Maria - een overzicht van de 15 artikels 

Klik hier 

catechese in de school bij maria, catéchèse à l'école de marie, Montfort, Frans Fabry

Catéchèse à l'école de Marie - un aperçu des 15 articles

Clickez ici

09-09-12

Montfort in Saumur.

Tot vijfmaal toe in de zestien jaar van zijn priesterleven is Montfort op bedevaart gegaan naar Notre-Dame des Ardilliers in Saumur.  Op het altaar in de linker zijbeuk, beschermd achter een hekwerkje, bevindt zich het genadebeeld, Maria met het dode lichaam van Jezus op de schoot, een piëta. Wereldwijd is de piëta een populaire kunstuitbeelding. Montfort heeft de diepe zin ervan goed begrepen.

De piëta

Frans Fabry, Middelares en Koningin, Saumur, Notre-Dame des Ardilliers, MontfortWaarom is juist deze afbeelding zo inspirerend? Emotie speelt zeker mee, maar er is meer. Jezus had een sterke hoop gewekt tijdens zijn leven en de kunstenaars leggen Hem dood in de armen van zijn moeder. In de evangelies lezen we dat de leerlingen toen op de vlucht waren, Petrus had Hem tot driemaal toe verloochend en Judas was zich gaan verhangen. Van de apostelen was enkel Johannes nog in de buurt. Een van de laatste woorden van Jezus was juist tot hem gericht: “Zie daar je moeder.” Johannes heeft het begrepen, hij nam Maria bij zich. Men is een diepe betekenis aan die woorden gaan geven: hij is bij Maria in de leerschool gegaan en is gaan groeien als gelovige.

Wat moet er zich toen in het hart van Maria hebben afgespeeld? Diepe pijn natuurlijk, een onmachtige moeder die haar kind een verschrikkelijke dood heeft zien sterven. De manier waarop Lucas Maria typeerde, kan je doen vermoeden dat zij aan het bidden was en wel op een heel bijzondere manier. Zij die ‘alles’ in haar hart bewaarde en erover nadacht, liet tal van woorden en daden van en over Jezus door haar hoofd gaan. “Dat kan het einde niet zijn”, zo moet zij hebben gebeden, “God is sterker dan de dood”, “Hij laat je niet in de steek.”

Montfort

Daarom, zo redeneerde Montfort, als je dreigt vast te lopen, of zelfs helemaal in de put zit, roep tot Maria,Frans Fabry, Middelares en Koningin, Saumur, Notre-Dame des Ardilliers, Montfort zoek steun bij haar. Zij komt je bijstaan. Zij is een hecht anker op momenten wanneer je als een bootje door de stormen in het leven heen en weer wordt geslingerd. Op momenten dat hij het persoonlijk heel moeilijk had, is hij bij de piëta van Saumur komen verwijlen.  Een laatste keer in de lente van 1716. Tot vijfmaal toe in de zestien jaar van zijn priesterleven is Montfort op bedevaart gegaan naar Notre-Dame des Ardilliers in Saumur. Op het altaar in de linker zijbeuk, beschermd achter een hekwerkje, bevindt zich het genadebeeld, Maria met het dode lichaam van Jezus op de schoot, een piëta. Wereldwijd is de piëta een populaire kunstuitbeelding. Montfort heeft de diepe zin ervan goed begrepen.

Slechts 43 jaar oud, toch voorvoelde hij dat zijn levenseinde nabij kon zijn. Hij had zijn grote intuïties voor het nageslacht reeds neergeschreven in het boekje De Ware Godsvrucht, ook had hij een leefregel geredigeerd voor volgelingen, maar hij bleef met lege handen achter. De regel begint met een indrukwekkend gebed waarin hij een roep van de psalmist op zichzelf toepast: “Ik zal niet sterven, maar leven en getuigen van de wonderwerken van de Heer.”

Met welke woorden heeft hij zich bij de Piëta in Saumur uitgedrukt? Wij weten het niet, maar de context doet me denken aan zijn gebed tot Jezus in de Brandende Bede: “Beminnelijke Jezus,… duizend en duizend maal heb ik gedaan zoals de evangelist St-Jan en mij, en al wat mij dierbaar is, in handen van Maria gelegd, maar als ik het nog niet goed genoeg gedaan heb, dan doe ik het nu…”

Van daaruit is hij naar St-Laurent vertrokken waar hij tijdens de geplande missie bewust gestorven is. Zijn aandringend gebed was als de graankorrel in goede grond gevallen en heeft op zijn tijd toch zijn vruchten voortgebracht. Inderdaad: ongeveer vijf jaar na zijn overlijden is zijn congregatie voor mannen van de grond gekomen. In de Ware Godsvrucht had hij het geschreven: als je je helemaal aan Maria toevertrouwt, dan deelt zij je haar geloof mee, een geloof dat bergen verzet. Dankzij haar is het geloof van Montfort overeind gebleven.

31-07-12

Catechese in de school bij Maria - Catéchèse à l'école de Marie

Catechese in de school bij Maria

juli - augustus 2012

 

catechese in de school bij maria, catéchèse à l'école de marie

Catéchèse à l'école de Marie

juillet - août 2012

21-07-12

Montfort in Poitiers.

De situatie van de plaatselijke Kerk in zijn tijd verklaart deels waar de ijver van Montfort uit voorspruit. Het priesterschap werd toen eerder beschouwd als een veilige sociale situatie, duidelijk minder dan een inzet voor de mensen en het Rijk van God. Tijdens zijn seminarieopleiding in St Sulpice is hij gaan dromen van een andere wijze van priester zijn. In een van zijn kantieken schrijft hij: “Onder ons zie je niet meer van die echte apostelen zoals men die vroeger zag schitteren. Dat komt omdat er geen vrijwillig armen meer zijn; men zoekt zich te vestigen en men wil graag, ofschoon niet al te opvallend toch wat geld om te beheren” (22,25).

Het zoeken van zijn weg.

Daags voor Pinksteren, op 5 juni 1700 wordt Montfort priester gewijd. De oversten willen hem graag op het seminarie houden voor de vorming van jongeren, maar hij voelt daar niets voor. Hij heeft andere aspiraties, verlangt direct contact te hebben met het volk en catechese te geven. Men stuurt hem naar Nantes voor een stage, maar hij komt niet goed terecht. Hij schrijft aan zijn geestelijke leidsman: “Ik wilde – en dat was trouwens ook uw bedoeling – mij gaan voorbereiden op het missiewerk en in het bijzonder op het geven van catechese aan de armen, een werk waar ik mij speciaal voor geroepen voel, maar er gebeurt niets van dat alles…”.

Ideaal tegenover werkelijkheid.

Met een groot ideaal bezield kan Montfort in Poitiers aan de slag. De bisschop vertrouwt hem het frans fabry,middelares en koningin,montfort,poiters,dochters der wijsheid,montfortanen,marie-louise trichetaalmoezenierschap in het Armenhuis toe, een instituut door Lodewijk XIV ingesteld om de armen van de straten weg te halen en ze in feite achter muren ‘op te bergen’. In Poitiers waren ze met ruim 400. Hier voelt hij zich thuis. De armen appreciëren dat hij ervoor zorgt dat de rantsoenen eerlijk worden verdeeld, maar zijn ook gevoelig voor zijn onderricht. Hij treedt tevens buiten het Armenhuis op en kent ook daar groot succes, maar juist dit valt niet in de smaak van de gesettelde clerus.
Tot overmaat van ramp vraagt een bourgeoismeisje, Marie-Louise Trichet, aan de bisschop om met en zoals Montfort in het Armenhuis mee op te komen voor de sukkelaars. De wijze van aanpak van de jonge priester strookt niet met de directie van het huis en Montfort wordt ontslagen.
Hij laat echter zijn ideaal niet in de steek en gaat in Parijs in eenzelfde instituut op dezelfde wijze aan de slag, met dezelfde gevolgen. Weer ontslagen vindt hij een onderkomen onder een trap. Brieven uit die tijd getuigen ervan met hoeveel vertrouwen en aandrang hij bidt om inzicht. Door een monseigneur opgemerkt wordt hij gevraagd om de leiding in een kartuizerabdij bij te staan. Plots krijgt hij een brief met een merkwaardige vraag: Frans Fabry, Middelares en Koningin, Montfort, Poiters, Dochters der Wijsheid, Montfortanen, Marie-Louise Trichet“Wij, armen van Poitiers, vragen dat Montfort terugkomt.” Hij keert terug in het Armenhuis en geeft daarenboven op gestructureerde wijze catechese in de armenwijken van de stad. Deze ervaring ligt aan de basis van zijn latere missiestijl: uitleg geven over het evangelie, de mensen zo leren bidden dat zij het als een weldaad ervaren, Maria betrekken bij het geloofsleven en een tastbaar middel aanreiken om het geloof levend te houden. Een schuur, omgebouwd tot een gebedsruimte met O.L.-Vrouw van de Harten als aantrekkingspool, is tot vandaag toe een heiligdom.

Omwille van de noden in de Kerk.

De mensen van deze wijken dragen hem op handen, maar de hogere clerus niet, met als gevolg dat hij uit het bisdom wordt gezet. Hij is ongetwijfeld ontgoocheld, maar geeft niet toe en doet ook niets af aan zijn wijze van priester-zijn, “omwille van de noden in de Kerk”, zoals hij reeds in 1701 schreef. Hij is bereid om tot aan de uiteinden van de wereld het evangelie te brengen, maar iets afdoen van het evangelisch ideaal wil hij niet. Hij besluit zijn visie aan niemand minder dan de paus voor te leggen, die hem opdraagt terug te keren en het evangelie te verkondigen in de lijdende Kerk van Frankrijk.
Het is niet altijd van een leien dakje gelopen.
Poitiers is voor Montfort, en ook voor Marie-Louise, de plek van de confrontatie van het ideaal met de werkelijkheid. Het heeft er meermaals gebotst, misschien juist daarom is zijn spiritualiteit levensecht geworden. Het valt op dat – in die tijd van grootste spanningen – van zijn persoon en zijn inzet ook echte aantrekking is uitgegaan. In de ogen van menigeen was God werkzaam in deze priester. Poitiers is dan ook de plek waar beide congregaties ‘geboren’ zijn, de dochters der Wijsheid en de montfortanen.

14-07-12

Het heiligdom van D'Hoppe.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw van Lourdes op D'Hoppe
(Vloesberg – Flobecq)
 

In het jaar 1888 begon Baron Lefèbvre op eigen kosten op D'Hoppe een kerkje te bouwen, vooral gedreven door zijn vrouw, die heel godsdienstig was en medelijden had met de arme bevolking, in een gehucht ver van de dorpen Brakel, Schorisse en Vloesberg. Ze was vooral bezorgd om het geestelijk welzijn van deze mensen. Het was waarschijnlijk ook een aandenken vanuit een persoonlijke devotie voor wat 30 jaar daarvoor in Lourdes gebeurd was. Immers in 1858 was Maria aan Bernadette verschenen in de grot van Massabiel. Het kerkje werd toegewijd aan Notre Dame de Lourdes. Op 15 augustus 1888 werd onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking het kerkje ingewijd door de afgevaardigde van de bisschop van Doornik.

Grot D'HoppeIn 1938 was het 50 jaar geleden, dat het kerkje op D'Hoppe gebouwd werd. Ook was het juist 80 jaar geleden dat Maria in Lourdes verscheen. Om die gelegenheid feestelijk te gedenken liet pater Hubert Claes, montfortaan, een prachtige Lourdesgrot bouwen tussen het klooster en de kerk. De grot werd ingezegend op zondag 21 augustus 1938 door Monseigneur Rasneur, bisschop van Doornik.

Na de bouw van de Lourdesgrot begon men met de aanleg van een park met kruisweg en calvarieberg. De stichter van de congregatie van de Montfortanen liet in alle parochies waar hij een missie hield, een groot kruis of een calvarieberg oprichten als blijvende herinnering aan zijn predikatie. Voor pater Claes vormden de Lourdesgrot en de calvarieberg één geheel om te herinneren aan Montforts lijfspreuk: Door Maria tot Jezus. Sinds de stichting en de bouw van het kerkje zijn in 2012, 124 jaar verstreken. Het is 74 jaar geleden dat de Grot werd gebouwd en ingezegend en ongeveer 62 jaar dat de kruisweg en calvaire werden opgericht.

In de loop der jaren is er hier en daar iets aan het kerkje veranderd. Vroeger was de grot binnenin het kerkje. Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie werd het priesterkoor aangepast en het altaar naar voren gehaald. Het interieur werd opnieuw geschilderd. De toren werd gerestaureerd en voorzien van een nieuwe haan, die bij dag en dauw het eerste zonlicht weerkaatst.

kerkD'HoppeHoe bescheiden het heiligdom ook is, in de kapel zijn enkele objecten de moeite waard. Daar zijn vooral de 15 geschilderde kruiswegstaties van de hand van kunstschilder Camerlinckx. Vervolgens is er de beeldengroep van de stervende Sint Jozef, die mooi gerestaureerd werd door mevrouw Johan Penne. Een prachtige monumentale antieke zetel prijkt op het priesterkoor naast het altaar. Deze werd in 1949 geschonken voor het koor van de kerk door, waarschijnlijk zijn weduwe, Léonce Van Damme, gestorven 18 juni 1949.

Vanaf 1903 is de zorg voor dit heiligdom in handen van de Paters Montfortanen. Het klooster werd gebouwd in 1906, nadat de paters gedurende drie jaar op het kasteel hadden verbleven. Aan de andere kant van de kerk verrees in 1910 het klooster van de zusters van de Wijsheid, die er lange jaren een schooltje inrichtten.

Je zou kunnen zeggen dat het heiligdom en het klooster de oudste montfortaanse aanwezigheid in België vertegenwoordigen.  

montfortanen,d hoppe,vloesberg,flobecq,lourdesgrot,montfortIn 2010 werd de prachtige grot gerestaureerd.  Talrijk ex-voto's getuigen van de vele gunsten die door de voorspraak van de heilige Maagd werden verkregen.

15 Augustus is altijd de hoogdag met een plechtige Eucharistieviering. Het is telkens weer een feest waar over gesproken wordt.

Het  domein ligt op de route N48, van Brakel naar Ronse, ongeveer midden tussen beide steden. Het is een Nederlandstalig gehucht in de faciliteiten gemeente Flobecq. 

De vele toeristen die in D'Hoppe genieten van de natuur zullen zeker niet nalaten enkele minuten bedevaarder te worden en een bezoek brengen aan de grot en de calvarieberg. 

De eucharistievieringen zijn voorzien op zaterdagavond om 17.30 uur en op zondag om 9.30 uur.

Méér info bij pater Nico Van Etten en nog méér foto's via de blog: http://lourdesgrotten.skynetblogs.be/post/6495750/vloesberg-frans-flobecq--gehucht-dhoppe-la-ho

 

16:25 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfortanen, d hoppe, vloesberg, flobecq, lourdesgrot, montfort |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende