20-04-09

Montfort en zijn tijd.

Montfort leefde tijdens de tweede helft van de regeerperiode van Lodewijk XIV (1643-1715). Het was het schitterendse tijdperk in de geschiedenis van Frankrijk dat op het gebied van wetenschap, kunst en letteren (Corneille, Molière, Racine), taal, zeden en mode de toon aangaf in de omliggende landen.
Na 1667 voerde Lodewijk evenwel een groot aantal oorlogen die de economie uitputten en ook de luxueuze levensstijl van het hof slorpte veel geldmiddelen op.
Frankijk werd in de tijd van Montfort dan ook geconfronteerd met economische crisissen, hongersnoden (hongerwinter van 1709), een terugloop van het bevolkingsaantal en een groeiende politieke oppositie.
Het was tevens de periode van de laatbarok. Bekende tijdgenoten van Montfort: Bach (1685-1750) en Händel (1685-1759); schilder Watteau (1684-1726); pausen Innocentius XII (1691-1700) en Clemens XI (1700-1721).

Montfort heeft geleefd in de beginperiode van de moderne tijd, een tijd van grote uitvindingen. Een van de karakteristieken van die tijd van 'verlichting' bestond erin dat de intellectuelen begonnen na te denken en vanuit hun verstand beslissingen gingen nemen. Ook Montfort ontsnapte daaraan niet en kwam al denkend tot een nieuw inzicht, een nieuwe samenvatting van het geloofsgegeven.

De commentaren zijn gesloten.