10-05-09

Zaligverklaring - heiligverklaring

frankrijk,johannes paulus ii,zaligverklaring,montfort,heiligverklaring,leo xiii,pius xiiNa een nauwkeurig onderzoek wordt in 1858 officieel erkend dat de geschriften van Montfort stroken met de leer van de Kerk.
In 1888 verklaart paus Leo XIII Montfort zalig en kort na de tweede wereldoorlog, op 20 juli 1947, wordt hij door paus Pius XII heilig verklaard.
In 1996 plaats Johannes Paulus II hem op de kalender van de universele Kerk.
In datzelfde jaar vervroegde de paus op eigen initiatief zijn pastorale reis in Frankrijk met één dag en ging er bidden bij het graf van de heilige.

De commentaren zijn gesloten.