12-05-09

Het denken van Montfort.


god,maria,montfort,ware godsvrucht,de liefde van de eeuwige wijsheid"De Ware Godsvrucht is geen tovermiddel, maar ze is de weerslag van een heilige. En heiligen weten meer dan wij, ze zien helderder. Ze zijn helderziende in de dingen van God." (Kardinaal Danneels)

In zijn boekje De Liefde van de Eeuwige Wijsheid wijdt Montfort een heel hoofdstuk aan het plan van God om de schepping te redden en om aan de schepping een heel nieuwe wending te geven. Jezus, de Wijsheid, neemt het besluit, "Nu ga Ik naar de mensen toe". Dit vinden we ook terug in het exodusverhaal waar God de vader zegt: "Ik heb het geklaag van mijn volk gehoord, ik daal af." Om dat plan uit te voeren kiest hij onder mensen Maria uit, om aan dit plan een definitieve wending te geven.

De commentaren zijn gesloten.