11-03-12

Montfort op Mont-Saint-Michel

Wat ging Montfort op de Mont-Saint-Michel zoeken?

Na eerst een halte gemaakt te hebben in Lisieux, brengt de aanstaande Montforttocht ons naar de Mont-Saint-Michel. Velen kennen deze plek als beschermd monument. Op TV hebt u misschien al gezien dat recente werken aan de berg zijn oorspronkelijke ligging in de zee hebben teruggegeven, maar vaak gaan de media eraan voorbij dat die berg ook een bijzonder bedevaartoord is. Op een kritiek moment van zijn leven is Montfort daar gaan bidden. Wat is eigen aan dit heiligdom en wat bezielde Montfort?

Bisschop Aubert

Oorspronkelijk ging het om een naakte rots in de baai waar eigenlijk een beekje, de Cuescon, uitmondt in de zee en de scheiding is gaan vormen tussen Bretagne en Normandië. We zijn in de 8ste eeuw, de tijd dat bisschop Aubert vanuit Avranches alle moeite had om een tweede evangelisatiegolf tot stand te brengen. Drie eeuwen eerder hadden invasies van de barbaren het Romeinse Rijk ten val gebracht en tegelijk het christendom als het ware weggespoeld. Vooral vanuit Ierland is de herkerstening van het vaste land tot stand gekomen, maar met moeite. De streek lag bovendien grotendeels verscholen in een dicht woud. In die context trok bisschop Aubert zich graag terug op de rots in de zee om hulp uit de hemel af te smeken.

Michaël, de strijder

Frans Fabry, Montforttocht, Mont-Saint-Michel, MontfortEr wordt verteld dat de aartsengel Michaël tot driemaal toe hem is komen bemoedigen en hem zelfs vroeg om er een kapel op te richten. Michaël is de strijder, hij wordt in de Bijbel ‘prins’ en ‘aartsengel’ genoemd, de tegenstander van Satan. Zijn naam is als een uitroep: wie durft zich opstellen tegen God! Inde loop van de geschiedenis is de kapel door een majestueuze abdij vervangen en door de Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen.  Oorspronkelijk was de berg dus een bedevaartsoord, nu voor de meesten een toeristische trekpleister. Maar wat ging Montfort daar zoeken?

Montfort

We zijn in 1706 op een beslissend moment in zijn leven. Hij was actief in Poitiers waar de clerus, zoals toen op vele plaats in Frankrijk, massaal aanwezig was, maar meer aandacht had voor het uiterlijke van de Kerk dan voor het concreet beleven van het evangelie. Montfort van zijn kant had aandacht voor de mensen, in het bijzonder voor de randmensen in Kerk en maatschappij. Het grote succes dat hij oogstte prikkelde de invloedrijke entourage van de bisschop zodanig dat zij het klaar speelden dat de ijverige missionaris een radicaal activiteits- en spreekverbod kreeg. Montfort ging zich niet verdedigen, integendeel hij zag er een mogelijke wenk in van de Voorzienigheid. Misschien wilde de Heer aanduiden dat hij elders aan de slag zou moeten gaan, misschien zelfs in verre missielanden. Om bevestiging te krijgen nam hij het stoutmoedige besluit om de vraag aan niemand minder dan de paus voor te leggen. Clemens XI, die de situatie van de Franse kerk goed kende, gaf Montfort de opdracht om uitgerekend in Frankrijk zijn ijver te ontplooien.

Mont-Saint-Michel

Frans Fabry, Montforttocht, Mont-Saint-Michel, MontfortHij keerde naar Poitiers terug, maar kreeg meteen order om binnen de 24 uur het bisdom te verlaten. Wat kon dat betekenen:  hij was te voet naar Rome vertrokken om inzicht te krijgen, hij komt terug met een duidelijke zending van de paus en dan dit! Wat was Gods bedoeling? Om klaar te krijgen besloot hij op bedevaart te gaan naar de H. Michaël, de strijder voor God. Wij weten niet hoe lang hij op de berg is gebleven, maar het staat vast dat van toen af aan een keerpunt in zijn leven is gekome: hij is toen de onvervaarde verkondiger geworden.

Tegen die achtergrond is beslist dat de Montforttocht ook de Mont-Saint-Michel aandoet. We dragen er de zorg mee van de Kerk en van al degenen die pastoraal betrokken zijn.

Voor informatie over de Montforttocht, klik hier

De commentaren zijn gesloten.