07-04-12

U behoort niet aan uzelf

Frans Fabry, Jezus Christus, Pasen, verrijzenis, Montfort, MontforttochtDe verrijzenis van Jezus Christus is hét centraal punt van het christelijk geloof. Je mag gerust veronderstellen dat zonder zijn verrijzenis geen van de vier evangelisten de pen in de hand had genomen. Hun teksten zijn geschreven vanuit deze sterke gebeurtenis. Met Pasen staat Jezus centraal, maar het gaat om ons.

De prijs is betaald

Het valt op dat de grote verkondiger Paulus in zijn brieven het voortdurend heeft over de verrijzenis van Jezus en de consequenties ervan en veel minder over het leven van de Heer. Hij gebruikt soms een krachtige taal, zo bijvoorbeeld als hij zich tot de christenen van Korinte richt, dus tot gedoopten: “U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald” (1 Kor 6,19-20).

De heilige Montfort voelt zich sterk aangesproken door Paulus, zoals ook hier in zijn visie op het doopsel: “U bent nu schoon gewassen; u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Kor 6,11). Hij onderstreept dat het de Heer is die het initiatief neemt. De ouders, peter en meter spelen ongetwijfeld een rol, maar het accent ligt bij de Heer, Hij komt naar de dopeling toe, heiligt hem, bindt zich aan en verbindt zich met hem.

Een helder ja-woord

Meestal, zo was het in de tijd van Montfort, en zo is het nog heel vaak, gaat het ‘ja’ nauwelijks verder dan het engagement van de peter en meter. Eens volwassen moet de gedoopte komen tot een persoonlijk en helder ja-woord. Hiervoor is inzicht nodig, een aangepaste catechese, en dan de bewuste optie om als volwassene de doopbeloften te hernieuwen. Dit is juist wat Montfort bedoelt en waarom hij, nu 300 jaar geleden, de pen in de hand heeft genomen en belangrijke catechetische tips op papier gezet. Persoonlijk heeft Montfort zijn ja-woord diep beleefd, zo diep dat hij zelfs zijn familienaam heeft laten vallen. Hij was er zich van bewust dat hij bij zijn doop van Godswege als het ware een nieuwe identiteit had gekregen. Hij heette eigenlijk Louis Grignion, maar vanuit het bewustzijn dat hij van toen af aan God toebehoorde, heeft hij zijn familienaam vervangen door de naam van het stadje waar hij was gedoopt: Montfort.  Bovendien, om voortdurend trouw te blijven aan zijn gegeven ja-woord, heeft hij zich helemaal aan Maria toevertrouwd en dit geduid door zijn voornaam te verlengen tot Louis-Marie.

Onze Montforttocht

Frans Fabry, Jezus Christus, Pasen, verrijzenis, Montfort, MontforttochtDe aanstaande Montforttocht loopt langs Montfort-sur-Meu, natuurlijk omwille van het geboortehuis van de heilige en de stad waar hij is gedoopt, maar zeker ook om ons te bevragen over onze eigen doopselbeleving.

Pasen is meer dan de herdenking van een feit uit het verleden. Voor Montfort is Jezus de Levende, vandaag, die vraagt naar ons ja-woord in deze tijd. Hij citeert Paulus: “Wij zijn helemaal van Christus… door Hem oneindig duur gekocht ten koste van al zijn bloed.”

Diezelfde dag brengt de tocht ons naar Pontchâteau waar Montfort een reuze kruisberg heeft opgericht. Trouwens tijdens zijn evangelisatietochten richtte hij, meestal buiten de centra, goed zichtbaar een groot kruis op. Het kruis was voor hem als een roep van Jezus naar elke voorbijganger: “lieve mens, ik hou van je.” Ook al ga je niet mee op tocht, laat in de paastijd deze kreet tot je doordringen en verwoord persoonlijk je antwoord.

Voor informatie over de Montforttocht, klik hier

De commentaren zijn gesloten.