09-12-12

Edward Poppe - Edouard Poppe

Wij onderbreken de reeks 'Catechese in de school bij Maria' met een sterke getuigenis van onze landgenoot, de zalige Edward Poppe, die nu 100 jaar geleden, de oriëntaties van Montfort in De Ware Godsvrucht grondig ter harte heeft genomen. In de advent van 1912 is hij 'opnieuw geboren', in de zin van Jezus'woorden tot de verbaasde Nicodemus: "Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het Rijk Gods zien."  Klik op de onderstaande foto om het artikel te lezen.

edward poppe.jpg

Nous interrompons la 'Catéchèse à l'école de Marie', car en ce mois de décembre cela fait 100 ans que l'abbé Poppe est 'né d'en-haut' (cf. l'expression de Jésus devant Nicodème) et ceci à l'aide des orientations du père de Montfort dans la Vraie Dévotion.  Pour lire cet article click sur le photo ci-dessous.

edward poppe.jpg

De commentaren zijn gesloten.