27-04-13

De 'poort van het geloof' en Montfort

Frans Fabry, grignion de montfort, bijbel, abraham, benedictus xvi, johannes-paulus iiDit jaar valt 28 april op een zondag – de vijfde paaszondag. Daarom verschuift het feest van de heilige Montfort naar de 29ste. In het Jaar van het Geloof is het een gunstige gelegenheid om in herinnering te brengen dat deze heilige voor velen een uitzonderlijke gids is om de Verrezene te ontmoeten en Hem te dienen. Deze ervaring had hem zo diep aangegrepen dat hij Jezus toeriep: “Hoe wilt Gij dat ik zwijg?3 Hij was toen 31 jaar en is van dat moment af de rondtrekkende getuige en gids geworden voor velen. Dankzij zijn vele geschriften kunnen wij tot vandaag toe achterhalen hoe “God voor hem de poort van het geloof geopend heeft.” Maria was hierbij een kostbare hulp.
 

Een poort

De brief waarmee paus Benedictus XVI het Jaar van het Geloof aankondigde, begint met de woorden: “De Frans Fabry, grignion de montfort, bijbel, abraham, benedictus xvi, johannes-paulus iipoort van het geloof”, een uitdrukking uit de Handelingen van de Apostelen. Hij legt uit dat het om de poort gaat waarlangs wij toegang krijgen tot het leven in gemeenschap met God.  Het is een poort om doorheen te stappen en geen monument om alleen naar te kijken, het te bewonderen of te bekritiseren.  Inderdaad, je zou de Bijbel kunnen benaderen als een bouwwerk dat voor specialisten een studieobject wordt, maar dan kom je niet tot de kern die door God is bedoeld. De Bijbel is een roep van God om je niet te settelen in een concrete levenssituatie, maar om, zoals Hij tot Abraham zei, je op weg te begeven naar het land dat Hij voor je bereid heeft. Dat “land’, daar gaat het om.

Paus Benedictus XVI wijst erop dat de poort openstaat en uitnodigt om stappen te zetten. Reeds van op de drempel zie je een perspectief dat voor je opengaat, een weg naar de andere kant van je leven. Het doopsel staat aan het begin van die weg, bovendien mag je van dan af God ‘Vader’ noemen. De hele brief gaat over de noodzaak van het herontdekken van die weg en van het stappen zetten.

Van geloofsleer naar geloofsbeleving.

Frans Fabry, grignion de montfort, bijbel, abraham, benedictus xvi, johannes-paulus iiGeloof kan je niet bij jezelf verwekken, iets buiten jou gaat eraan vooraf. Geloof in God wordt gewekt door het woord dat Hij tot je zegt, daarom begint elk geloof met een luisterhouding. De evangelist Johannes duidt Jezus van Nazaret als het Woord van God aan de mensen geschonken. Zo ook heeft de Heilige Montfort de Bijbel verstaan.
Dat boek was voor hem als een poort die openging. Hij heeft het Eerste en het Tweede Testament als één groot geheel ontdekt en, met de hulp van belangrijke geestelijke schrijvers, heeft hij de rode draad ervan ontdekt. Hij is onder de indruk gekomen van God die zonder ophouden naar de mensen toekomt, hen vooruit helpt en, wanneer nodig, hen opricht. Hij heeft het warm kloppend hart van God gehoord en is aan den lijve gaan ervaren hoe levensecht zijn Woord wel is, een oproep om de handen uit de mouwen te steken en met God mee te werken. Hij heeft de Bijbel ervaren als een ware liefdesbrief van God, God die zijn hand uitsteekt in de hoop dat de mens ze aanneemt.  Deze Bijbellezing bood hij aan zijn publiek aan en voegde er vooral praktische tips aan toe om de uitgestoken hand van God te leren aanvaarden. In zijn encycliek ‘De Moeder van de Verlosser’ duidde Johannes Paulus II Montfort aan als één van de groten uit de geschiedenis die de stap gezet heeft van geloofsleer naar geloofsbeleving, dit dankzij een authentieke mariale spiritualiteit. Geloven is veel meer dan een leer, het is een kwestie van leven en beleven.

13-10-12

God 'dienen'

Thérèse van Lisieux en Grignion de Montfort zijn beiden grote missionarissen: voor velen hebben zij een spoor getrokken naar God en doen dat nog steeds. Ofschoon heel verschillend hebben beiden belangrijke punten van overeenkomst. En wij met hen?

Frans Fabry, Grignion de Montfort, Thérèse van Lisieux, Frankrijk, God, Rome, Mijn Levensverhaal, De Ware Godsvrucht, Oktober, missiemaand

Een wereld van verschil

Toen de vijftienjarige Thérèse van Lisieux vroeg om naar het klooster te gaan was politiek Frankrijk al een tijd bezig met de Kerk en haar instituten letterlijk buiten de grenzen van het land te zetten. Het jonge meisje had zeker niet de bedoeling om zich achter kloostermuren te verbergen, zij wilde God en de Kerk maximaal dienen door van haar leven een ‘offergave’ te maken. Zonder spektakel heeft zij dat heldhaftig gedaan en is wereldwijd patrones van de missionarissen geworden. Montfort van zijn kant schrok er niet voor terug grootse dingen voor God en voor het volk te ondernemen. Omdat velen haast niets meer afwisten van God en godsdienst, trok hij van parochie naar parochie. In zijn korte priesterleven heeft hij meer dan 20 000 km te voet afgelegd, zelfs tot in Rome waar de paus hem de titel apostolisch missionaris meegaf. Een wereld van verschil tussen beiden missionarissen.

Verschillend en toch gelijk

Thérèse en Montfort, twee ‘reuzen’ op missionair gebied erg verschillend, hebben opvallende overeenkomsten. Ik haal slechts enkele voorbeelden aan. Beiden zijn te jong gestorven, Thérèse na 9 jaar kloosterleven, Montfort in zijn vijftiende jaar als priester. Vooral na hun overlijden is het levensgeheim van beiden als een lopend vuur de wereld rondgegaan dankzij hun belangrijkste geschriften, voor Thérèse Mijn Levensverhaal, voor Montfort De Ware Godsvrucht. Beiden hebben duizenden mensen op een spoor naar God gezet. Zo zie je maar, een mensenleven reikt verder dan de jaren dat men op aarde rondloopt. Beiden hebben het over ‘de weg’: Thérèse spreekt over de “kleine weg”, Montfort van een “gemakkelijke, een korte, een volmaakte en een veilige weg.” Voor beiden gaat het om een dagelijks omgaan met God – haalbaar voor iedereen. Ook dit: voor beiden was Maria op hun weg een moeder die hen ondersteunde, bemoedigde, oriënteerde.

Ook keken beiden met vertrouwen over de grens van hun overlijden heen. Thérèse deed de opvallende belofte: “Ik zal de tijd in de hemel doorbrengen met goed te doen op aarde… Ik zal een regen van rozen doen neerdalen.” Van zijn kant schrijft Montfort in een ontroerend gebed: “Ik zal niet sterven, maar leven en de wonderwerken van de Heer verkondigen.” Missionaris zijn gaat over de grenzen van de dood heen. God werkt anders dan wij gewoonlijk denken.

Missionaris zijn is vruchtbaar worden

Frans Fabry, Grignion de Montfort, Thérèse van Lisieux, Frankrijk, God, Rome, Mijn Levensverhaal, De Ware Godsvrucht, Oktober, missiemaandIeder van ons is anders, uniek en hoogst origineel, maar vanuit ons doopsel hebben wij eenzelfde levensopdracht. De parabel van de talenten wijst erop hoe verrassend God ‘denkt’ over efficiëntie en wat Hij van ons verwacht. Het belangrijkste is niet hoeveel of welke talenten we hebben, maar wel of en hoe we ze aanwenden. De vruchtbaarheid spruit voort uit de intensiteit van onze inzet. Liefde wordt met liefde beantwoord, zo treedt God tot vandaag toe de wereld in en is Hij werkzaam.

Oktober, de missiemaand, is een uitdaging om na te gaan hoe sterk we godgericht leven en te evalueren of we het volle pond geven. Niet alleen zijn we allen in staat om missionaris en vruchtbaar te zijn, het is zelfs onze fundamentele roeping als gedoopte.

22-09-11

Christus leeft in mij.

wijnstok en druiven.jpg

Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in mij blijft, zoals ik in hem,
die draagt veel vrucht,
want los van mij kunt gij niets.

Johannes 15,5

Heilige Grignion de Montfort,
met de apostel Paulus
heb jij de ervaring gedeeld:
"Ik leef, neen ik leef niet meer,
maar Christus leeft in mij".

Gedragen door het geloof in dit mysterie,
komen wij tot u,
en vragen
dat gij met ons meegaat.

Wij willen intenser gaan leven
vanuit de aanwezigheid van Jezus
in ons
en in ieder mens
die woont in deze wereld. 

21:58 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, paulus, johannes, wijnstok, ranken, christus |  Facebook |

13-03-11

Mensen van vrede

Grignion de Montfort, Kantiek van Montfort, vrede

God van goedheid
vergeef mij,
in feite is mijn deugd
zuivere schijnheiligheid.
Toch wil ik u stap voor stap volgen.
Heer,
laat mij niet in de steek.
Geef mij uw genade;
geen goud, geen zilver, geen eer,
maar wel de deugden van uw hart.

Kantiek 4,21

Heilige Grignion de  Montfort,
heraut van Jezus Christus,
aangespoord door uw voorbeeld
van vurige ijver voor het evangelie,
durven wij u vragen,
dat gij ons inspireert
om de uitdaging van onze tijd
onder ogen te zien:
de dienst van de vrede te bevorderen.

Wek onze fantasie op tot creativiteit
om apostelen te worden van Gods vrede,
de vrede die Jezus ons geeft.

Bid met ons,
dat de Gezondene ons hart moge voeden
met zijn vrede.
Dan kunnen wij anderen rondom ons
tot mensen van vrede maken.
Moedig ons aan
om te blijven hopen op Gods belofte,
op een gelukkige toekomst.

Heilige Grignion,
bid en smeek
dat de Heer
alle geweld en ongerechtigheid
wegneemt uit ons midden.

Moge Jezus,
in ons leven heersen.
Dan kan er vrede komen op aarde
voor de mensen die hij liefheeft. 

10:53 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, kantiek van montfort, vrede |  Facebook |

25-09-10

Grignion de Montfort

Montfortbijmaria.jpg

21:34 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort |  Facebook |

22-09-10

Alle dagen van ons leven.

alamontfort Brieux.jpg
Heilige Grignion de Montfort,
bid voor ons
opdat wij,
gedreven door uw voorbeeld,
de moed zouden hebben
ons kruis te dragen
achter Jezus aan,
alle dagen van ons leven.

 

 

16:31 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, jezus |  Facebook |

20-09-10

Ten diepste verbonden

Montfort wisdom.jpgHeilige Grignion de Montfort,
jij was in je leven
ten diepste verbonden
met Jezus Christus
in Maria.

Wij vragen je,
dat wij
in al wat wij ondernemen
een levende verwijzing mogen zijn
naar Hem,
die onze God is voor het leven,
en die eenmaal alles in allen zal zijn.

Alleen in en door de Heer van ons hart
wordt het dienstwerk mogelijk
en vruchtbaar.

16:52 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, maria, jezus christus |  Facebook |

15-09-10

Moedig ons aan

Heilige Grignion de Montfort,
zoals de rank aan de wijnstok,
willen wij met Jezus verbonden zijn.

Wees onze leermeester
bij de overweging van Jezus'leven
en voer ons binnen in zijn gevoelens.

Hij is de Zoon Gods
en onze leidsman;
de mensgeworden Wijsheid
die naar ons toekomt,
niet langs de weg van macht en glorie,
maar langs de weg van zwakheid,
armoede en lijden.

Moedig ons aan
om "christen" te worden
elke dag van ons leven.

sagessehuis 001.jpg

 

22:03 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort |  Facebook |

27-06-10

Het dienstkleed van de armoede.

krotIk volg de mode niet,
alleen die van de zwervers.
Overal pas ik mij aan en deel ik met hen.
Terwijl ik niets bezit heb ik toch alles.
Het enige dat voor mij waarde heeft
is gehoorzaam te zijn aan Jezus.

Kantiek 91,20 - Zelfportret van Montfort

 

Heilige Grignion de Montfort
richt ons op
en zet ons aan
om met het dienstkleed van de armoede
er op uit te gaan,
om met een gastvrij hart
en tedere fijngevoeligheid
beschikbaar te zijn
voor de medemens,
onze broeder en zuster in Jezus Christus

 

10:27 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, zwerver, kantiek, jezus christus |  Facebook |

23-06-10

Maria is het tabernakel.

Wees gegroet Maria,
de heilige Geest
heeft in u een blijvende woonplaats gevonden
en in uw schoot de Zoon van God gevormd,
die gij de naam Jezus hebt gegeven.

Bid voor ons,
samen met de heilige Grignion de Montfort,
die Christus in u heeft bewonderd
in zijn aanhankelijkheid en afhankelijkheid.

Bid de heilige Geest
dat hij ook tot ons komt
en ons stuwt met het vuur van zijn liefde.

Dan zullen wij Jezus liefhebben,
zijn tabernakel zijn
en Hem in ons dragen.

Hij zal ons zijn vrede geven
en de vreugde van Zijn aanwezigheid,
die de verwarring in ons wegneemt voor altijd.

Uit: Bidden met Montfort blz. 93

15:25 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maria, grignion de montfort, christus, tabernakel |  Facebook |

21-06-10

Zwaartepunt buiten onszelf plaatsen

 landschap

 Heilige Grignion de Montfort,
met u roepen wij de naam van Jezus aan.

Moge Hij in ons hart wonen
als God-met-ons,
als God-die-ons-redt.

Met u durven wij vragen,
dat Zijn Geest ons hart omvormt,
mild en deemoedig als zijn hart.

Laat ons,
naar uw voorbeeld,
het zwaartepunt van ons leven
buiten onszelf plaatsen.

Gij hebt het evangelie beleefd
in al zijn consequenties.

Bid voor ons,
dat wij de moed zouden hebben
ons volledig in te zetten
en als leerlingen in uw school
zouden kiezen voor de weg van het Evangelie

Uit: Bidden met Montfort - blz. 35

19:51 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, jezus, grignion de montfort, geest, god-met-ons |  Facebook |

14-06-10

Ons leven afstemmen op Jezus.

MontfortromeHeilige Grignion de Montfort,
begeleid ons op onze weg naar Jezus.
Wees onze gids
op deze weg naar de Heer van ons leven.

Hij roept ons op
tot daden van gerechtigheid en vrede.
Hij maakt blinden ziende,
doven doet Hij horen,
Hij die genoemd wordt:
"God-met-ons"
en "Prins van de vrede".

Bid voor ons,
dat wij, naar het voorbeeld van Jezus,
vandaag en morgen,
vrede brengen
aan een mens die eenzaam is,
aan een jongere die vecht
om wat zin het leven,
aan een vriend
die lijdt aan een slepende ziekte,
aan hem
die verbitterd is en zonder hoop.

Laat ons ergens onderweg
vriendschap sluiten met een arme.

Heilige Grignion,
wij willen ons leven blijven afstemmen
op Jezus Christus, onze Heer.

19:05 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, jezus christus, god-met-ons |  Facebook |

11-06-10

Goddelijke draagkracht.

kruisdragerEen volmaakte vriend van het kruis is een ware Christus-drager
of eerder nog een Jezus Christus.
Zodat hij in waarheid kan zeggen:
"Ik leef, neen ik leef niet meer, maar Jezus Christus leeft in mij".

Rondzendbrief aan de Vrienden van het kruis 4

Heilige Grignion de Montfort,
gij hebt u niet laten afschrikken
om het kruis van de medemens op u te nemen.

Beweeg ons tot een grotere liefde
om de lasten te dragen
van hen die belast en beladen zijn
en bij ons verlichting zoeken.

Dreigt voor ons het gevaar het te begeven,
over onze toeren te gaan,
vanwege de anderen en ook vanwege onszelf,
breng ons dan tot het inzicht
dat genezing komt van degene
die alles heeft geleden
wat in een mensenwereld te lijden is.

Leer ons, heilige Grignion,
vanuit Hem te beminnen,
want zonder goddelijke draagkracht
dragen wij geen mensen.
Begeleid onze vrijwillige keuze
om in de navolging van Jezus te gaan staan.

Bid voor ons
dat wij vasthouden aan Hem
die ons voorgaat,
dan kan het kruis tot ons komen
in de vreugde van de navolging.

Uit: Bidden met Montfort blz. 60-61

21:31 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kruis, christus-drager, grignion de montfort, draagkracht |  Facebook |

19-05-10

Transparant zijn.

klaproosHeilige Grignion de Montfort,
bid voor ons bij de Heer,
dat wij,
vertroebeld door eigen zwakheid
en beperktheid,
toch nog zo transparant zijn,
dat de Geest van God
door ons heen kan schijnen
om aan anderen 
een begaanbare weg te wijzen
in Jezus' naam,
die ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen
ter ere Gods.

Uit: Bidden met Montfort blz. 89

14:55 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, geest, god, pinksteren |  Facebook |

27-04-10

28 april: H. Grignion de Montfort

 

Montfort asia

Heilige Grignion de Montfort,
wij worden aangemoedigd door uw liefde voor Maria,
door uw vroomheid en uw toewijding,
vruchten van de heilige Geest,
in u gerijpt.

Zij was voor u de weg naar God en naar het hart van de mensen.
Gij hebt haar gemaakt tot koningin van heel uw bestaan.
Aan haar leiding hebt gij u overgegeven
en uw beslissingsrecht haar in handen gelegd.

Met u willen wij haar vereren,
over haar spreken en haar bij eenvoudigen bekend maken.

mariabeeldje montfortApostel van Maria,
begeleid ons in onze vroomheid;
overtuig ons ervan dat we ons door haar moeten laten opvoeden
zoals zij Jezus heeft opgevoed... en u.

Neem bij ons de aarzeling weg haar lief te hebben.
Wij willen u navolgen en bij haar in de leer gaan,
totdat ook wij de moeder van God kunnen nazeggen:
"Mij geschiede naar uw woord,
mijn ziel prijst hoog de Heer".

19:34 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort |  Facebook |

25-04-10

Pelgrimstocht.

krotZijn pelgrimstocht laat ons de pastorale liefde zien van Grignion de Montfort die redeneerde: "Jezus Christus heeft zulke lange en moeilijke tochten gemaakt, en ik zou er niets voor doen? Hij heeft zijn eigen leven geriskeerd en ik zou het mijne niet in de waagschaal durven leggen?"
Zijn tocht stond ook in het teken van de overgave aan de Voorzienigheid. Een echte overgave, want hij vertrok te voet, zonder geld, en wat zijn compagnon en hij hadden, werd uitgedeeld aan de armen.
Ze besloten te bedelen om aalmoezen en  onderdak. Omdat ze dikwijls werden afgewezen door pastoors en ongelovigen, kwamen ze aan in Rome als 'avontuurlijke' bedelaar, als 'vreemdeling en pelgrim'.

13:38 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, rome, pelgrim, voorzienigheid |  Facebook |

31-03-10

Geheel op de Vader gericht.

berg


Heilige Grignion de Montfort,
als een man van stilte
hebt gij de afzondering gezocht
om bij God te verwijlen,
de "geheel andere".

Gij trok u terug in eenzaamheid,
niet om weg te vluchten van medemensen,
maar om dichter bij hen te komen.

Wij zijn geroepen,
om beschikbaar en bereikbaar te zijn.
Leid ons dan op de weg van Jezus Christus,
die diep in de nacht opstond
en naar een eenzame plaats ging
om er te bidden.
Telkens weer
liet Jezus zijn apostelen alleen
om zich te gaan voeden
aan de bron van zijn bestaan.

Heilige Grignion,
gij die in Gods aanwezigheid geleefd hebt,
voer ons binnen
in het geheim van Jezus'leven,
voor wie de verhouding met de Vader
de kern was,
het hart van zijn dienstwerk.

Uit: Bidden met Montfort blz. 11

27-03-10

Alleen bij God zijn

Heilige Grignion de Montfort,
leer ons
vanuit uw levensgeschiedenis
dat bij momenten
en op eenzame plaatsen
alleen-bij-God-zijn
dienstwerk aan mensen is;
dat in de verborgen omgang met Hem,
wij dichter bij de mensen komen.

Breng ons tot inzicht,
dat het bij tijden nodig is
het werk dat wij doen
en de plaats waar wij nodig zijn
te laten voor wat ze zijn,
om bij Hem te komen,
van wie alle goeds voortkomt.

Beweeg ons er toe,
vandaag nog,
om de tijd die we met God doorbrengen
even nauwkeurig te plannen
als de tijd die we bestemmen voor mensen.

Heilige Grignion,
leid ons binnen
in de vreugde van de afzondering.

Uit: Bidden met Montfort - blz. 9

20:17 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, god |  Facebook |