18-05-13

Geraakt door de nederigheid van God.

boek Wiel Logister.jpg

Nieuw boek van pater Wiel Logister

Geraakt door de nederigheid van God

Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort

Tekst van de lezing uitgesproken door pater Frans Fabry bij de boekpresentatie.

Voor méér info over het boek surf je naar de website van de paters Montfortanen in Nederland

21:26 Gepost door Montfortteam in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wiel logister, montfortanen |  Facebook |

03-03-13

Montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag van 2 maart 2013

Op 2 maart 2013
vond onze vormings- en ontmoetingsdag plaats in Bonheiden.

Wie de folder van die dag nog eens wil bekijken kan hier klikken: 2013 mvod-folder-mrt.pdf

Wie de foto's van die dag wil zien, klikt hier op de onderstaande foto:

montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag,montfortanen,bonheiden,zellaer

Noteer alvast in je agenda
dat de volgende ontmoetingsdag doorgaat op 12 oktober 2013.

21-07-12

Montfort in Poitiers.

De situatie van de plaatselijke Kerk in zijn tijd verklaart deels waar de ijver van Montfort uit voorspruit. Het priesterschap werd toen eerder beschouwd als een veilige sociale situatie, duidelijk minder dan een inzet voor de mensen en het Rijk van God. Tijdens zijn seminarieopleiding in St Sulpice is hij gaan dromen van een andere wijze van priester zijn. In een van zijn kantieken schrijft hij: “Onder ons zie je niet meer van die echte apostelen zoals men die vroeger zag schitteren. Dat komt omdat er geen vrijwillig armen meer zijn; men zoekt zich te vestigen en men wil graag, ofschoon niet al te opvallend toch wat geld om te beheren” (22,25).

Het zoeken van zijn weg.

Daags voor Pinksteren, op 5 juni 1700 wordt Montfort priester gewijd. De oversten willen hem graag op het seminarie houden voor de vorming van jongeren, maar hij voelt daar niets voor. Hij heeft andere aspiraties, verlangt direct contact te hebben met het volk en catechese te geven. Men stuurt hem naar Nantes voor een stage, maar hij komt niet goed terecht. Hij schrijft aan zijn geestelijke leidsman: “Ik wilde – en dat was trouwens ook uw bedoeling – mij gaan voorbereiden op het missiewerk en in het bijzonder op het geven van catechese aan de armen, een werk waar ik mij speciaal voor geroepen voel, maar er gebeurt niets van dat alles…”.

Ideaal tegenover werkelijkheid.

Met een groot ideaal bezield kan Montfort in Poitiers aan de slag. De bisschop vertrouwt hem het frans fabry,middelares en koningin,montfort,poiters,dochters der wijsheid,montfortanen,marie-louise trichetaalmoezenierschap in het Armenhuis toe, een instituut door Lodewijk XIV ingesteld om de armen van de straten weg te halen en ze in feite achter muren ‘op te bergen’. In Poitiers waren ze met ruim 400. Hier voelt hij zich thuis. De armen appreciëren dat hij ervoor zorgt dat de rantsoenen eerlijk worden verdeeld, maar zijn ook gevoelig voor zijn onderricht. Hij treedt tevens buiten het Armenhuis op en kent ook daar groot succes, maar juist dit valt niet in de smaak van de gesettelde clerus.
Tot overmaat van ramp vraagt een bourgeoismeisje, Marie-Louise Trichet, aan de bisschop om met en zoals Montfort in het Armenhuis mee op te komen voor de sukkelaars. De wijze van aanpak van de jonge priester strookt niet met de directie van het huis en Montfort wordt ontslagen.
Hij laat echter zijn ideaal niet in de steek en gaat in Parijs in eenzelfde instituut op dezelfde wijze aan de slag, met dezelfde gevolgen. Weer ontslagen vindt hij een onderkomen onder een trap. Brieven uit die tijd getuigen ervan met hoeveel vertrouwen en aandrang hij bidt om inzicht. Door een monseigneur opgemerkt wordt hij gevraagd om de leiding in een kartuizerabdij bij te staan. Plots krijgt hij een brief met een merkwaardige vraag: Frans Fabry, Middelares en Koningin, Montfort, Poiters, Dochters der Wijsheid, Montfortanen, Marie-Louise Trichet“Wij, armen van Poitiers, vragen dat Montfort terugkomt.” Hij keert terug in het Armenhuis en geeft daarenboven op gestructureerde wijze catechese in de armenwijken van de stad. Deze ervaring ligt aan de basis van zijn latere missiestijl: uitleg geven over het evangelie, de mensen zo leren bidden dat zij het als een weldaad ervaren, Maria betrekken bij het geloofsleven en een tastbaar middel aanreiken om het geloof levend te houden. Een schuur, omgebouwd tot een gebedsruimte met O.L.-Vrouw van de Harten als aantrekkingspool, is tot vandaag toe een heiligdom.

Omwille van de noden in de Kerk.

De mensen van deze wijken dragen hem op handen, maar de hogere clerus niet, met als gevolg dat hij uit het bisdom wordt gezet. Hij is ongetwijfeld ontgoocheld, maar geeft niet toe en doet ook niets af aan zijn wijze van priester-zijn, “omwille van de noden in de Kerk”, zoals hij reeds in 1701 schreef. Hij is bereid om tot aan de uiteinden van de wereld het evangelie te brengen, maar iets afdoen van het evangelisch ideaal wil hij niet. Hij besluit zijn visie aan niemand minder dan de paus voor te leggen, die hem opdraagt terug te keren en het evangelie te verkondigen in de lijdende Kerk van Frankrijk.
Het is niet altijd van een leien dakje gelopen.
Poitiers is voor Montfort, en ook voor Marie-Louise, de plek van de confrontatie van het ideaal met de werkelijkheid. Het heeft er meermaals gebotst, misschien juist daarom is zijn spiritualiteit levensecht geworden. Het valt op dat – in die tijd van grootste spanningen – van zijn persoon en zijn inzet ook echte aantrekking is uitgegaan. In de ogen van menigeen was God werkzaam in deze priester. Poitiers is dan ook de plek waar beide congregaties ‘geboren’ zijn, de dochters der Wijsheid en de montfortanen.

14-07-12

Het heiligdom van D'Hoppe.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw van Lourdes op D'Hoppe
(Vloesberg – Flobecq)
 

In het jaar 1888 begon Baron Lefèbvre op eigen kosten op D'Hoppe een kerkje te bouwen, vooral gedreven door zijn vrouw, die heel godsdienstig was en medelijden had met de arme bevolking, in een gehucht ver van de dorpen Brakel, Schorisse en Vloesberg. Ze was vooral bezorgd om het geestelijk welzijn van deze mensen. Het was waarschijnlijk ook een aandenken vanuit een persoonlijke devotie voor wat 30 jaar daarvoor in Lourdes gebeurd was. Immers in 1858 was Maria aan Bernadette verschenen in de grot van Massabiel. Het kerkje werd toegewijd aan Notre Dame de Lourdes. Op 15 augustus 1888 werd onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking het kerkje ingewijd door de afgevaardigde van de bisschop van Doornik.

Grot D'HoppeIn 1938 was het 50 jaar geleden, dat het kerkje op D'Hoppe gebouwd werd. Ook was het juist 80 jaar geleden dat Maria in Lourdes verscheen. Om die gelegenheid feestelijk te gedenken liet pater Hubert Claes, montfortaan, een prachtige Lourdesgrot bouwen tussen het klooster en de kerk. De grot werd ingezegend op zondag 21 augustus 1938 door Monseigneur Rasneur, bisschop van Doornik.

Na de bouw van de Lourdesgrot begon men met de aanleg van een park met kruisweg en calvarieberg. De stichter van de congregatie van de Montfortanen liet in alle parochies waar hij een missie hield, een groot kruis of een calvarieberg oprichten als blijvende herinnering aan zijn predikatie. Voor pater Claes vormden de Lourdesgrot en de calvarieberg één geheel om te herinneren aan Montforts lijfspreuk: Door Maria tot Jezus. Sinds de stichting en de bouw van het kerkje zijn in 2012, 124 jaar verstreken. Het is 74 jaar geleden dat de Grot werd gebouwd en ingezegend en ongeveer 62 jaar dat de kruisweg en calvaire werden opgericht.

In de loop der jaren is er hier en daar iets aan het kerkje veranderd. Vroeger was de grot binnenin het kerkje. Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie werd het priesterkoor aangepast en het altaar naar voren gehaald. Het interieur werd opnieuw geschilderd. De toren werd gerestaureerd en voorzien van een nieuwe haan, die bij dag en dauw het eerste zonlicht weerkaatst.

kerkD'HoppeHoe bescheiden het heiligdom ook is, in de kapel zijn enkele objecten de moeite waard. Daar zijn vooral de 15 geschilderde kruiswegstaties van de hand van kunstschilder Camerlinckx. Vervolgens is er de beeldengroep van de stervende Sint Jozef, die mooi gerestaureerd werd door mevrouw Johan Penne. Een prachtige monumentale antieke zetel prijkt op het priesterkoor naast het altaar. Deze werd in 1949 geschonken voor het koor van de kerk door, waarschijnlijk zijn weduwe, Léonce Van Damme, gestorven 18 juni 1949.

Vanaf 1903 is de zorg voor dit heiligdom in handen van de Paters Montfortanen. Het klooster werd gebouwd in 1906, nadat de paters gedurende drie jaar op het kasteel hadden verbleven. Aan de andere kant van de kerk verrees in 1910 het klooster van de zusters van de Wijsheid, die er lange jaren een schooltje inrichtten.

Je zou kunnen zeggen dat het heiligdom en het klooster de oudste montfortaanse aanwezigheid in België vertegenwoordigen.  

montfortanen,d hoppe,vloesberg,flobecq,lourdesgrot,montfortIn 2010 werd de prachtige grot gerestaureerd.  Talrijk ex-voto's getuigen van de vele gunsten die door de voorspraak van de heilige Maagd werden verkregen.

15 Augustus is altijd de hoogdag met een plechtige Eucharistieviering. Het is telkens weer een feest waar over gesproken wordt.

Het  domein ligt op de route N48, van Brakel naar Ronse, ongeveer midden tussen beide steden. Het is een Nederlandstalig gehucht in de faciliteiten gemeente Flobecq. 

De vele toeristen die in D'Hoppe genieten van de natuur zullen zeker niet nalaten enkele minuten bedevaarder te worden en een bezoek brengen aan de grot en de calvarieberg. 

De eucharistievieringen zijn voorzien op zaterdagavond om 17.30 uur en op zondag om 9.30 uur.

Méér info bij pater Nico Van Etten en nog méér foto's via de blog: http://lourdesgrotten.skynetblogs.be/post/6495750/vloesberg-frans-flobecq--gehucht-dhoppe-la-ho

 

16:25 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfortanen, d hoppe, vloesberg, flobecq, lourdesgrot, montfort |  Facebook |

15-04-12

Foto's MVOD van 14 april 2012

Foto's van de voorbije Montfortaanse Vormings- en Ontmoetingsdag.
Klik op de foto. 

MVOD14april2012 023.JPG

03-07-11

Met Montfort in de school van Maria

Catechese - met Grignion de Montfort in de school van Maria

“Ik voorzie het wel: razende dieren komen woedend aanstormen om met hun duivelse tanden dit bescheiden boekje en hem van wie de heilige Geest zich bediend heeft om het te schrijven, te verscheuren; of het tenminste in de donkere stilte van een kist te verstoppen om het onbekend te laten blijven” heilige Montfort.

Verdwenen en verscheurd

Frans Fabry, Montfort, Johannes Paulus II, Maria, De Ware Godsvrucht, Montfortanen, st -laurent-sur-sevreHet is een merkwaardig boekje - en wel om heel verscheidene redenen. Algemeen wordt aangenomen dat Louis-Marie Grignion de Montfort het in 1712 haast in één ruk heeft geschreven, het is echter een feit dat het handschrift slechts 130 jaar later aan het licht is gekomen. Haast onmiddellijk, in 1843, is het gedrukt en ongelooflijk snel en in de meest diverse talen wereldwijd verspreid. De lezer komt onder de indruk als hij midden in het handschrift stoot op het hierboven aangehaalde citaat. Hoe kon de auteur voorzien dat de bundel bladen – want het was geen ingebonden boekje –, naar aanleiding van de Franse Revolutie in een koffer zou verdwijnen en, een halve eeuw later, ‘verscheurd’ aan het licht zou komen? Verscheurd, inderdaad, specialisten tellen dat ongeveer 90 pagina’s, deels vooraan, deels achteraan, verdwenen zijn. Toch vormen de overgebleven bladzijden een mooi geheel dat velen heeft aangegrepen, tot vandaag toe. Blijkbaar is het geschrift op het juiste moment voor de dag gekomen. Deze historische achtergrond vormt een verhaal apart en wordt duidelijker als je de grote lijnen van het geschrift hebt ontdekt.

De titel

De eerste bladzijden van de bundel zijn dus verdwenen en bijgevolg is het opschrift dat Montfort aan het geschrift heeft gegeven niet te achterhalen. De eerste uitgave is van een lange titel voorzien, en in de meeste uitgaven gehandhaafd: Verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd. Opvallend ook: het was niet de overste van de montfortanen die het initiatief voor de uitgave genomen heeft, maar de bisschop van Luçon – omdat het boekje in St-Laurent-sur-Sèvre (in zijn bisdom) is ontdekt.

Drie begrippen in de titel vallen op, vooreerst het woord verhandeling: de uitgever wilde nderstrepen dat het geen gewoon devotieboekje is, maar een stevig theologisch gefundeerde devotie. Vervolgens doen de woorden ware godsvrucht de aandacht spitsen: zij verwijzen naar ‘onechte’ devoties waar de schrijver het trouwens ook over heeft. De uitdrukking ‘tot de Heilige Maagd’ verwijst naar de bijzondere kwaliteiten die Maria kenmerken. De titel paste ongetwijfeld in de tijdgeest, namelijk de Verlichting, en is tot vandaag toe meestal behouden.

Frans Fabry, Montfort, Johannes Paulus II, Maria, De Ware Godsvrucht, Montfortanen, st -laurent-sur-sevreVelen denken dat bij Montfort alles over Maria gaat en dat zij in het centrum van de belangstelling staat, terwijl in feite Jezus Christus zijn denken overheerst. Daarom hebben meer recente uitgaven het werkje van een ondertitel voorzien, rechtstreeks verwijzend naar een passage van Montfort: “…Ik heb hierover gesproken in het eerste deel van deze voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus” (227). Hier treffen we misschien de titel aan die de schrijver voorzien had. Hoe dan ook, Voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus geeft heel goed weer wat Montfort uiteindelijk bedoelt: hoe meewerken aan de voltooiing van wat Jezus heeft aangezet. Hij reikt hiervoor een methode aan die weinig bekend is.

Begrijpen en smaken

Montfort zelf spreekt meermaals over een ‘geheim’, niet in de zin van iets geheimzinnigs, maar in de betekenis van onbekend. In de aanzet van een magnifieke brief schrijft hij: “…ik deel je een geheim mee…” Maar hij waarschuwt de lezer en drukt erop dat het een gunst is, een speciale genade, om dit geheim “te begrijpen en te smaken.” Let op de twee betekenisvolle ‘werkwaarden’ die bij hem nauw verbonden zijn: het inzicht komt mee door gebedsdiscipline die men zich oplegt. Deze brengt je stap voor stap tot de grote ontmoeting met de Levende – en stilaan begin je te ervaren, te smaken.

Montfort is een ervaren catechist. “Ik heb begrepen” zo getuigt Johannes Paulus II, nadat hij op zijn beurt het boekje herhaaldelijk had gelezen en is gaan doen wat de auteur aanraadt. Toen is een keerpunt in zijn leven tot stand gekomen.

“Durf het aan je helemaal aan Maria toe te vertrouwen”, zo daagt Montfort je uit, er zal iets gebeuren. Je wordt een vrije en volwassen christen. Slechts weinigen kennen en gaan die weg. Ik hoop dat jij dat bent, zo voegt hij eraan toe.

Van nu af aan zal ik, aan de hand van het fameuze boekje – De Ware Godsvrucht – telkens een inleiding meegeven om je te helpen ontdekken wat Montfort aanreikt.

F.F.

 

02-05-11

Zalige Johannes-Paulus II, leerling van Montfort

O grote Koningin van de Hemel,
laat uw hart dat vol liefde is
niet meer in droefheid verkeren,
Laat het opspringen van vreugde.
Jezus is verrezen.
O zachte waarheid!
Zingt nu allen Alleluia !
En vervolgens: Ave Maria !

(Vrij vertaald naar Kantiek 84,1 naar de hand van Montfort) 

JPIISaint-Laurent.jpg

 De zalige Johannes-Paulus II, een leerling van Montfort

We onderbreken even onze reeks van onderrichten over ‘Jezus kennen’ om het woord te laten aan een leerling van Montfort die zondag 1 mei zalig verklaard werd, namelijk Johannes-Paulus II. Heel dikwijls onderstreepte hij de belangrijke rol die de Montfortaanse spiritualiteit in zijn leven had gespeeld.  Hier volgen enkele passages van drie van zijn interventies die hij deed naar aanleiding van historische evenementen.

Toen hij zijn bedevaart deed naar het graf van de heilige Louis-Marie de Montfort op 19 september 1996, zei hij: “Ik ben gelukkig om mijn pastorale reis op Frans grondgebied te mogen beginnen onder het teken van deze grote figuur. Weet dat ik veel heb gehad aan deze heilige en aan zijn geschrift ‘Verhandeling over de Ware Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd’ of kortweg genoemd ‘De Ware Godsvrucht’.  Mijn pastoraal bezoek is voor een groot stuk geplaatst in het teken van het doopsel. Vandaag wil ik, voor alles, onderstrepen dat, in de geest van de heilige Louis-Marie, elk spiritueel leven heel direct voortvloeit uit het sacrament van het heilig doopsel.  Montfort heeft deze kenmerkende passage heel precies opgesteld in de Contract : Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid door de handen van Maria. In het middendeel van deze acte zijn deze woorden: ‘Ik, - en hier zegt men de eigen naam, zoals bijvoorbeeld Louis-Marie of Johannes-Paulus, of Karel of … - ontrouwe zondaar, ik hernieuw en bekrachtig vandaag in uw handen (in de handen van Maria) de beloften van mijn doopsel; ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te volgen.’  Johannes-Paulus voegde er bij zijn tekst nog aan toe : « En men herneemt dit alle dagen.”

Op 8 december 2003, om de 160ste verjaardaag van de eerste editie van ‘De Ware Godsvrucht” te onderstrepen, richtte hij een brief aan de Montfortaanse families.  Alvorens te mediteren over enkele passages uit de werken van Montfort schrijft hij: “ En wat mij betreft heeft de lezing van dit boek mij altijd geholpen in mijn jeugd:  “ik heb hierin antwoord gevonden op mijn twijfels”. Hij had twijfels door de vrees dat de Mariacultus een bovenmate ontwikkeling kende waardoor men een gevaar vreesde dat de cultus tot Christus zou afgeschaft worden.  Onder de wijze begeleiding van de heilige Louis-Marie de Montfort heb ik begrepen dat als men het mysterie beleeft van Maria in Christus, dat het genoemde risico niet bestaat. Werkelijk, de wortels van het mariologisch denken van de heilige spruiten voort uit het mysterie van de Drie-eenheid en in de waarheid van het Mensgeworden Woord van God.

Zoals men weet, is de symbolische en op het evangelie gebaseerde illustratie van zijn bisschoppelijk wapenschild, de spreuk “Totus tuus”. Dit is geïnspireerd op de leer van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort. Deze twee woorden drukken het totale toebehoren uit aan Jezus door Maria: “Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt’, geschreven door Louis-Marie en hij vertaalt : ‘Ik ben helemaal van u, o mijn beminnelijke Jezus, en al wat ik bezit behoort u toe, door Maria, uw heilige Moeder (WG 233). De leer van deze Heilige heeft een diepe invloed uitgeoefend op de mariale devotie van meerdere gelovigen en ook op mijn eigen leven. Het gaat over een beleefde leer die een merkwaardige ascetische en mystieke diepgang heeft, en uitgedrukt wordt in een levendige en vurige stijl…”

Eerder, op 21 juni 1997, om de 50ste verjaardag van de heiligverklaring van Montfort te onderstrepen schreef hij: “De heilige Louis-Marie treft, voor alles, met zijn theocentrische spiritualiteit… Hij aarzelt niet om aan de meest nederigen, aan de kleinen,  het mysterie van de Drie-eenheid uit te leggen… Hij wou de goddelijke aanwezigheid doen begrijpen in de toenmalige Kerk… De vurige viering van de mens geworden Zoon van God die in alle onderrichten van Montfort terug te vinden zijn, bewaren vandaag nog hun onschatbare waarde. Op niveau van de leer, werpt zij een evenwichtige opvatting op.  En zij draagt de aansluiting van elk menszijn aan Hem die aan de mensheid zijn ware roeping geeft… Hij herbergt een onvergelijkelijke dichter en leerling van de Moeder van de Redder in wie hij diegene verheerlijkt die hem zeker en vast zal leiden naar de Christus… In onze tijd waar de mariale devotie levendig maar vaak niet inzichtelijk genoeg is, zou het goed zijn de vurigheid en de juiste benadering  van Montfort terug te vinden om de heilige Maagd haar ware plaats te geven en te leren tot haar te bidden… Daar in het merendeel van regio’s in de wereld zich de noodzaak opdringt tot een nieuwe evangelisatie, kan de ijver van Montfort voor het Woord Gods, zijn zorg voor de meest armen, zijn bekwaamheid om zich bij de eenvoudigsten verstaanbaar te maken, de godsvrucht bevorderen, zijn organsatorisch talent, zijn initiatieven om de vurigheid te verlengen door het stichten van spirituele bewegingen of om leken in dienst van de armen te engageren,… dit alles, met de nodige aanpassingen, kan de apostelen van vandaag inspireren…

Ik moedig u aan deze kostbare schat niet verborgen te laten blijven maar te zorgen dat ze tot bloei kan komen.

Het onderricht van uw stichter en meester bakent de weg af van de ware Wijsheid, die men moet verkondigen aan vele jongeren die zoeken naar de zin van hun leven en de kunst van het leven.”

Het generaal kapittel van de Montfortanen gaat door te Rome gedurende de eerste drie weken van mei. Laat ons bidden dat het een kans mag zijn van hernieuwde trouw aan Montfort in dienst van de Kerk.

J-L C, smm 

06-02-11

Jezus Christus, begin en einde van alles

Jezus Christus, begin en einde van alles.

“Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, kennen is alles kennen. Alles kennen en Hem niet kennen, is niets kennen (Montfort, LEW 11).”

“Kan je houden van wat je niet kent? Hoe komt het dat men zo weinig houdt van de eeuwige en mens geworden Wijsheid, de aanbiddelijke Jezus? Komt het niet omdat men haar niet of nauwelijks kent (LEW 8)?”

Ken ik Jezus Christus wel?

In zijn maandplanning om zich voor te bereiden op de toewijding (WG 227-230), vraagt Montfort om “ drie weken te besteden om zich door de allerheiligste Maagd met de geest van Jezus Christus te vervullen.” Hij stelt hierin ook een week voor die dient om tot de kennis van Jezus Christus te komen waarbij men ook nog honderden keren per dag het gebed van de heilige Augustinus kan herhalen: ‘Heer, laat mij U kennen!’.

Men komt nooit ten einde met het ontdekken van Jezus. Natuurlijk kan je Hem ontdekken via het Evangelie en het Nieuw Testament. In het Oud Testament vind je ook de uitreksels van aankondigers wie de Messias zou zijn. Ook de Kerkelijke traditie openbaart ons wie Hij is. Door de eeuwen heen hebben getuigen ons hun bevindingen, hun geloofservaringen en de vrucht van hun gebed nagelaten. Vergeet ook niet dat ook ieder van ons geroepen is om een persoonlijke ervaring met Jezus te beleven.

sagessehuis 001.jpgDe heilige Louis-Marie de Montfort herinnert er ons aan: “ Jezus Christus onze Verlosser, waarlijk God en waarlijk mens, moet het einddoel van al onze devoties zijn, anders zijn ze onjuist en misleidend. Jezus Christus is ‘Alfa en Omega’, begin en einde van alles… in Hem alleen worden wij gezegend met elke geestelijke zegen. Hij is de enige meester om ons te onderwijzen, de enige Heer waarvan wij afhankelijk dienen te zijn, het enige hoofd waarmee wij verenigd moeten worden. Wij hebben geen ander model om ons naar te voegen, geen andere geneesheer die ons genezen, geen andere herder die ons voeden moet. Hij is de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn (WG 61).”

Hij situeert klaar en duidelijk de rol van Maria, die er is om ons te leiden naar Jezus: “ Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden, dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus Christus te vinden. Als de devotie tot de heilige Maagd ons van Jezus Christus verwijderde, zouden wij ze moeten verwerpen als een duivelse begoocheling. Maar het tegendeel is waar. Zoals ik al eerder aangetoond heb en nog verder zal duidelijk maken, is deze devotie voor ons enkel noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen (WG 62).”

Johannes-Paulus II, een bekende leerling van Montfort die binnenkort zalig verklaard zal worden, herinnerde de leden van het Generaal Kapittel van de Montfortanen er op 20 juli 1987 aan dat, als Maria ons leidt naar Jezus, het ook waar is dat Jezus ons leidt naar Maria. Montfort schrijft: “Wil je de Moeder doorgronden, doorgrondt dan de Zoon (WG 12).”

Als wij van Maria houden, dan heb je een goede reden om Jezus beter te leren kennen.

Uit een Kantiek 124 van Montfort lezen we:

“Nederige Moeder Gods,
zuivere en trouwe Maagd,
leer mij uw geloof,
dan kan ik door U de Wijsheid kennen,
en komt het mij ten goede.
Wijsheid, kom, door het geloof van Maria.
U kan zich er niet tegen verzetten,
Zij heeft u het leven gegeven,
Zij heeft u laten mensworden.” (vrij vertaald uit Kantiek 124,7-8)

Ter bezinning, ter overweging:

  • Wat doe ik om mijn kennis over Jezus te verzorgen?
  • Ik herlees deze bovenstaande tekst rustig, ik blijf staan bij een zin, een woord…
  • Je kan traag de stukjes tekst herlezen in de Ware Godsvrucht bij het nummer 61, die ook hierboven in de tekst vermeld werden. (WG)
  • Je kan praten met Jezus door de tekst in de eerste persoon enkelvoud om te zetten: “ik” , “mijn”, ipv. “ons”, “wij”… Bijvoorbeeld: ‘Jezus mijn verlosser’, … of ‘Jij bent de enige meester om mij te onderwijzen…’
  • Je kan de volledige tekst lezen van nummer 8 en nummer 11 in het boekje: Liefde van de eeuwige Wijsheid (LEW)

Ter verduidelijking nog eens de afkortingen uit de Geschriften van Montfort

  • LEW: Liefde van de eeuwige Wijsheid
  • WG: Ware Godsvrucht

J-L C

16-02-10

Onbegrensde liefde.

Het licht dat met Jezus is gaan schijnen was en is het licht van Gods menslievendheid. Gods liefde strekt zich uit naar alle mensen. Dat is zijn wezen. God is liefde. Zoals hij Schepper is van al wat leeft, zo is hij Vader van al wie leeft op deze aarde. En zo zijn alle mensen kinderen van die ene Vader en broers en zussen van elkaar. De verschillen, zelfs in religie of godsdienst, tussen de mensen, zijn van menselijke makelij. De liefde van God omspant alle culturen, alle religies, en laat zich door geen grenzen afsluiten. Gods liefde laat zich zelfs niet begrenzen door het geloof van mensen in Jezus. Binnen welk geloof mensen staan, of binnen welk ongeloof, Jezus roept hen wel allen op gestalte te geven aan Gods menslievendheid: elke medemens tot je naaste te maken, en zelf de naaste te worden van elke medemens.

Uit het Montfortaans tijdschrift Middelares en Koningin van februari 2010 blz. 5

14-02-10

Koester het licht.

"Wie kwaad doet haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe..." zegt Johannes in zijn evangelie (3,20-21).
Deze tekst kan ons oproepen om tijdens de komende vastentijd eens intens en actief naar het licht te zoeken: het licht als symbool van waarheid en vooral van goedheid.
"Koester het licht!"

kaars3Het 'licht van onze ogen' richt ons op ontmoeting - ook al zouden wij blind zijn.
Deze mooie uitdrukking wijst op relatie.
Door het licht kunnen wij de anderen ontmoeten.
Mensen die verliefd worden zijn gewoonlijk onder de indruk van wat zij zien: het licht in de ogen van de andere.
Zo bestaat er ook een 'innerlijk licht' en dat kan ons richten op wat wij niet zien maar ons toch verlicht: dat licht van het geloof in een God die liefde is. Niet voor niets heeft men licht sinds mensenheugenis verbonden met God en later ook met Jezus-Christus of zijn Geest. Het gaat nu eens niet om ons te laten 'beschijnen' maar om het zoeken en ervoor te zorgen dat het licht blijft en niet wordt overschaduwd door de duisternis.

Wie ons daarin voorgaat is Maria: zij zorgde voor 'het licht' dat naar haar was toegekomen. Zij koesterde het en gaf het door aan ons allen.

Uit het tijdschrift Middelares en Koningin van de Montfortanen - februari 2010 blz. 2

10-01-10

Louis-Marie Grignion de Montfort

Montfort asia

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673 - 1716)
was een groot en onvermoeibaar volksmissionaris in Bretagne (Frankrijk).
Hij is de grondlegger van drie congregaties:
Het Gezelschap van Maria (Montfortanen),
de Dochters der Wijsheid,
de Broeders van Sint-Gabriël.

www.montfortsite.be

10:15 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, montfortanen, volksmissionaris |  Facebook |

11-05-09

In de voetsporen van Montfort.

Drie ordes leven van de inspiratie verschaft door hun stichter
de heilige Montfort:

Missionarissen van het gezelschap van Maria (Montfortanen)
www.montfortsite.be
www.montfort.org
www.montfortanen-nederland.nl

Dochters der Wijsheid
www.fillesdelasagesse.fr
www.sagesse.ca
www.fdlsagesse.org

Broeders van Sint-Gabriël
www.broederssintgabriel.be
www.st-gabriel.be

07-02-09

Boeken over Montfort


'De Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort'
Th. Rey-Marmet
Boek over het leven en de spiritualiteit van de H. Grignion de Montfort.
Een moderne levensbeschrijving, boeiend verteld en vlot onder woorden gebracht.

'De Ware Godsvrucht'
Zonder overdrijven kan men die boek van de H. Montfort beschouwen als één van de hoogtepunten van de Mariale literatuur. Deze verzorgde nieuwe uitgaven bevat een reeks gebeden door de Heilige Montfort geschreven

'De liefde van de eeuwige wijsheid'
Een totaal vernieuwde uitgave van een een vrij ongekend meesterwerk van de H. Montfort, en gerealiseerd in een mooie en vooral handige vormgeving. In dit geschrift is Montfort een mysticus die je doorheen de hele Bijbel laat verstaan wie Jezus Christus voor je is en hoe je Hem kan ontmoeten.

Montfortanen in de lage landen
Jan Mathijs Schoffeleers
125 jaar geschiedenis van de montfortanen in Nederland en Vlaanderen (1881-2006). Een historische boeiend overzicht van de montfortanen in de Lage Landen. Van het moeizame begin tot de wereldwijde invloed van hun werk.

Bidden met Montfort

Het tijdschrift 'Middelares en Koningin'
Een Mariaal tijdschrift voor jongeren en volwassen.
Elke jaargang telt tien uitvoerig gedocumenteerde nummers.
Praktisch voor de catechese.
Maandelijks worden diverse prijzen onder de abonnees uitgeloot,
waaronder een gratis bedevaart naar Lourdes.

Al deze uitgaven zijn verkrijgbaar in de Montfort Shop.
Surf naar de website:
www.montfortsite.be en klik verder door naar de Shop.

21:37 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, montfort, montfortanen |  Facebook |